MACHINA


The User Manual

The only conclusion we reached was that we should not fear the machines, but care for them, embrace them with the same sense of wonder as we do our own children. For if we do not, they might, like neglected children, turn against us. We found that sooner or later, we have to learn to read the User Manual.

Johann Johannsson


OM

Machina är Måns Nilssons konsultverksamhet. Jag inriktar mig på tekniska frågor kring Internet, mest DNS men även nätverk. Vidare är jag kapabel att hjälpa till med ljudteknik och andra multimediala ting.

Verksamheten är för närvarande vilande då min anställning och min familj tar all tid jag har. DNS-driften inom primary/secondary finns kvar men expanderar inte.


Kontakt

Måns Nilsson, mansaxel(a)machina.se


$Id: index.html,v 1.11 2011/01/25 20:13:27 mansaxel Exp $

Valid HTML 4.01 Strict

Valid CSS!